รับสมัครนักศึกษาใหม่ 2565
หลักสูตรบัณฑิตศึกษา ภาควิชาจิตวิทยา คณะมนุษยศาสตร์ มจร. รับสมัครเรียน ป.โท / ป.เอก สาขาวิชา “พุทธจิตวิทยา” ปีการศึกษา 2565 ดังนี้
1. ระดับ ป.โท (หลักสูครไม่เกิน 2 ปี)
2. ระดับ ป.เอก (หลักสูตรไม่เกิน 3 ปี)
รับสมัครตั้งแต่บัดนี้ – 31 พฤษภาคม 2565

ติดต่อสอบถามรายละเอียด
ผู้อำนวยการหลักสูตรฯ  รศ.ดร.สิริวัฒน์ ศรีเครือดง
โทรศัพท์ 064-745 6253, 087-215 6191
เลขานุการหลักสูตรฯ ผศ.ดร.สุวัฒสัน รักขันโท
โทรศัพท์ 062-5141564